Chương trình văn nghệ của lễ giổ tổ Hùng Vương tại Odessa được chuẩn bị rất công phu, mang đậm chất của vùng miền quê hương Vĩnh Phú, chúng tôi xin giới thiệu phóng sự ảnh số 2:

[Ảnh số 1] Của lễ giổ tổ Hùng Vương tại Odessa

Ảnh: Nguyễn Thành Chung

 

»Cùng chủ đề