Anh mù vui tính (Video) bởi Nguyễn Quang

Anh mù này thật là vui tính, nếu gặp phải tình huống thế này chắc tim bạn phải nhảy khỏi lồng ngực mất?!…

Vui Hoài